รู้จักไรฝุ่น?

ไรฝุ่นเป็นแมลงชนิดหนึ่ง

 

• ไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 300 ไมครอน ลักษณะคล้ายแมงคือมีแปดขา แต่ตัวอ่อนมีหกขา ไม่มีตาและหายใจผ่านทางผิวหนัง ไรฝุ่นมีชีวิตอยู่ได้โดยการกินเศษขี้ไคล ขี้รังแค สะเก็ดผิวหนังเป็นอาหาร โดยเศษผิวหนัง 1 g. สามารถเลี้ยงไรฝุ่นได้ 1 ล้านตัวนานถึง 1 สัปดาห์

• สารก่อภูมิแพ้หลักมักอยู่ในรูปของมูลและคราบของไรฝุ่น ซึ่งสามารถลอยปะปนอยู่ในอากาศและสูดดมเข้าไปได้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดระดับสารก่อภูมิแพ้ 2 g./ฝุ่น 1 g. หรือไรฝุ่น 100-500 ตัว/ฝุ่น 1 g. เป็นระดับมาตรฐานที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการหอบหืด และ 10 g./ฝุ่น 1 g. จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการหอบหืดอย่างเฉียบพลันได้

ในประเทศไทยพบสารก่อภูมิแพ้เฉลี่ย 11 g./ฝุ่น 1 g. และในกรุงเทพฯ พบปริมาณของสารก่อภูมิแพ้เฉลี่ย 5 g./ฝุ่น 1 g.
ที่มา : เอกสารเผยแพร่ ไรฝุ่นบ้าน โดย ผศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์ และทีมวิจัย