สาเหตุของโรคภูมิแพ้ หอบหืด

สาเหตุของโรคภูมิแพ้-หอบหืด

สาเหตุของโรคภูมิแพ้ หอบหืด เกิดจาก กรรมพันธุ์ และสิ่งแวดล้อม โดยพบว่า ถ้าบิดาหรือมารดาเป็น โรคภูมิแพ้ จะทำให้บุตรมีโอกาสเป็น โรคภูมิแพ้ ประมาณร้อยละ 30-50 แต่ถ้าทั้งบิดาและมารดาเป็น โรคภูมิแพ้ จะมีผลให้บุตรมีโอกาสเป็น โรคภูมิแพ้ มากขึ้นถึงร้อยละ 50 – 70

 

ในขณะที่เด็กที่มาจากครอบครัว ที่ไม่มีประวัติ โรคภูมิแพ้ เลย มีโอกาสเป็น โรคภูมิแพ้ เพียงร้อยละ 10 เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่สามารถแก้ไขปัจจัยทางกรรมพันธุ์ได้ การควบคุมสิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา ตลอดจนการรับประทานอาหารที่เหมาะสม จะช่วยลดโอกาสการเกิด โรคภูมิแพ้ ในบุตรได้

นอกจากนี้ สาเหตุที่สำคัญที่สุด คือ กว่า 80 % ของผู้ที่ เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด เกิดจากการแพ้ ไรฝุ่น ที่สะสม อยู่บนที่นอน หมอน เฟอร์นิเจอร์ และ เบาะรถยนต์