ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ ได้รับเลขทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ไมท์เฟียร์ (Mite Fear) สามารถกำจัดและลดสารก่อภูมิแพ้ได้ 100%

ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์

ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ ได้รับเลขทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จากการสนับสนุนงานวิจัยการควบคุมไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืช โดยโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ภายใต้โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส สวทช.

 

นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำมันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมไรฝุ่นและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับ บริษัท  ไทยเฮิร์บเทค จำกัด และ บริษัท คนดี จำกัด ปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดไรฝุ่นภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้าต่างๆ เพื่อจัดจำหน่าย และที่ได้รับขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ mitefear อย.เลขที่ 139/2555 ไมท์เคลียร์ 140/2555 ไมท์คลีน 141/2555 และแกรนด์โฮม 142/2555

 สเปร์ยสมุนไพรกำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ (Mite Fear)

สเปร์ยสมุนไพรกำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ (Mite Fear)