ส่วนผสมของเสปร์ยสมุนไพรกำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ (Mite Fearr)

ส่วนผสมของสมุนไพรกำจัดไรฝุ่น

สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ (Mite Fearr) เป็นสูตรสมุนไพรสกัดจากน้ำมันหอมระเหย กานพลู และอบเชย ฯ โดยได้รับการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบาย การจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

กานพลู อบเฉย สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญของสเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ (Mite Fearr) 

Clove Oil 0.96 % w/w
Cinnamon Oil 0.24 % w/w
ความจุของกระป๋อง 330 ml.
ปริมาณแก๊ส 73.36 g.
ความดันสูงสุดที่ 37.9 องศา ไม่เกิน 1.6 เมกาปาสกาลมาตร

โดยน้ำมันหอมระเหยกานพลูจะมีฤทธิ์ในการกำจัดตัวไรฝุ่น ส่วนน้ำมันหอมระเหย อบเชยจะช่วยลดสารก่อภูมิเเพ้ค่ะ